Ranking

Players
# Name Level EXP Playtime Empire
21 Miha 77 36311575 797 Jinno
22 Carlo 75 19406141 745 Shinsoo
23 awa 75 14180301 10482 Jinno
24 SwapP 75 6248410 107 Jinno
25 Testarel 75 455752 189 Chunjo
26 Caro 74 96051852 153 Jinno
27 Bimbo 66 51480264 109 Shinsoo
28 Zurli 63 3302472 120 Chunjo
29 SonOfJames 61 21622831 125 Jinno
30 Bla 60 16309458 178 Jinno